radioaktivní zóna
radioaktivní zóna
dobře najedení řidiči buldozerů odvážná školačka noční můra z rodného listu

Filmové sdružení Nekrofilm vzniklo v roce 1994
sublimací anarchistického literárního časopisu 7 Jatečných.

Nekrofilm, operující na ose Stráž - Doxy, vytvořil několik
filmových opusů nepochopených jak doma, tak v zahraničí.


homepage