radioaktivní zóna

Budete-li na rozpacích koho v budoucnu volit, přečtěte si
tento úryvek z fejetonu našeho pařížského dopisovatele.Michel Tournier

Král Duchů6.května 1938

Dnes ráno se na první stránce všech novin rozvalují fotografie členů nového kabinetu.
Podivuhodná galerie šibeničníků. Nízkost, podlost a hloupost se nejrůznějšími způsoby
vtělily do těch dvaadvaceti obličejů, které jsme měli možnost obdivovat už dvacetkrát
v různých jiných "kombinacích". Většina z nich patřila ostatně do předchozí vlády.
Člověk musí myslet na nějakou "neblahou konstituci", sepsanou levou rukou, jejíž
preambule by obsahovala těchto šest článků :


1.
Svatost je dílem jednotlivého člověka, který je sám a bez světské moci.

2.
A naopak, politická moc pochází jen a jen z Mamonu. Kdo ji vykonává, bere na sebe
všechnu nepravost společnosti, všechny zločiny, které se denně páchají v jejím jménu.
Proto je největším zločincem v národě muž zaujímající v politické hierarchii nejvyšší
místo - prezident republiky, po něm ministři a po nich všichni hodnostáři, úředníci,
generálové, preláti. Všichni slouhové Mamonu, všichni živé symboly oné blátivé kaše,
které se říká Zavedený pořádek, všichni potřísněni krví od hlavy až k patě.

3.
Těmto příšerným funkcím odpovídají dokonale přizpůsobené orgány. Aby se vyhovělo
tomuto nejodpornějšímu řemeslu, co nejpečlivějším převráceným výběrem se docílí
mocenských sestav, jež představují nejčistčí koncentrát svinstva, jaký může národ
nabídnout. Je obecně známo, že z ministerské rady, z jakéhokoli konkláve, z vrcholné
mezinárodní konference vychází mrtvolný puch, který odhání i nejotupělejčí supy.
Na nižší úrovni je každá správní rada, vojenský štáb, valné shromáždění jakékoli
instituce takovou bandou darebáků, že se jim i průměrně počestný člověk zdaleka vyhne.

4.
Od okamžiku, kdy se člověk stane zákonodárcem, staví se mimo zákon a zároveň se zříká
jeho ochrany. To je důvod, proč má život člověka vykonávajícího jakoukoli moc menší
cenu než život švába nebo vši. Parlamentní imunita musí projít nápravou k dobrému,
blahodárnou inverzí. Musí se z ní stát právo každého občana vystřelit rovnou a bez
zbrojního pasu na každého politika, který se mu objeví na dostřel. Každá politická vražda
přispívá k morálnímu ozdravení a Panna Maria i andělé v ráji se nad ní blaženě usmívají.

5.
Bylo by záhodno připojit k ústavě z roku 1875 článek, podle kterého by byli všichni
členové svržené vlády bez milosti a bezodkladně zastřeleni. Je nemyslitelné, aby se lidé,
jimž národ právě odňal důvěru, mohli nejen beztrestně vrátit domů, ale aby navíc mohli
dál pokračovat v politické kariéře se svatozáří svého podvodnického krachu. Toto
ustanovení by přineslo trojí výhodu - vysušilo by nejzhoubnější vřed na těle národa,
vyloučilo by, aby se tytéž tváře objevovaly v následujících vládách, a vneslo by do
politického života, co mu chybí nejvíc: vážnost.

6.
Každý musí vědět, že oblékne-li se do jakékoli uniformy, označuje se za zplozence
Mamonu a vystavuje se pomstě počestných lidí. Policajty, kněze, hlídače parků
a dokonce akademiky nechť zákon počítá mezi smrdutá zvířata povolená k odstřelu
v každém ročním období.homepageZískejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat